Нещата от живота

Спомен от сън

  • От
  • май 9, 2013
…Две нощи поред сънищата ми ме отвеждат на едно и също място – никога невиждано преди.  Намира се на възвишение до някакво малко градче или селце, сгушено в котловина в планинска местност – виждат се само покривите на къщите от височината и мъждукащите светлинки от прозорците в здрача. Стига се до там по тесен, стар и прашен, отъпкан път. И, гледайки напред, пред мен стои… нещо. Като побита огромна скала в планината. Гладка. Изпълнена с трапецовидни ниши, които са безброй – докъдето стига погледът, все празни. Прилича на древно, много-много древно светилище. Опитвам се да наднигна над огромния камънак, за да видя какво има отвъд, обаче… не мога. Събуждам се!  Дали тази вечер най-накрая ще разбера?…
Яница ХРИСТОВА

Все още няма коментари

Остави коментар